Nätverkslösningar - Företag

Nätverkslösningar - Företag

Nätverkslösningar - Företag

Nätverkslösningar - Företag

Vi vet vikten av snabbt och fungerande internet på arbetsplatser och har därför dedikerat oss till att leverera pålitliga och effektiva IT-lösningar.

Vi vet vikten av snabbt och fungerande internet på arbetsplatser och har därför dedikerat oss till att leverera pålitliga och effektiva IT-lösningar.

Vi vet vikten av snabbt och fungerande internet på arbetsplatser och har därför dedikerat oss till att leverera pålitliga och effektiva IT-lösningar.

Vi vet vikten av snabbt och fungerande internet på arbetsplatser och har därför dedikerat oss till att leverera pålitliga och effektiva IT-lösningar.

Konfigurera ny router

Konfigurera ny router

Konfigurera ny router

Konfigurera ny router

Sweden WiFi ser till att din router ansluts korrekt till strömkällan och modemet samt skapar en QR kod för enkel inloggning.


Du får även lämpliga säkerhetsinställningar implementerat som brandväggar för att skydda ditt nätverk och dina data.


Dessutom justerar vi inställningarna för bästa täckning och stabilitet och ger rekommendation för den mest optimala platsen baserat på din fastighet.

Sweden WiFi ser till att din router ansluts korrekt till strömkällan och modemet samt skapar en QR kod för enkel inloggning.


Du får även lämpliga säkerhetsinställningar implementerat som brandväggar för att skydda ditt nätverk och dina data.


Dessutom justerar vi inställningarna för bästa täckning och stabilitet och ger rekommendation för den mest optimala platsen baserat på din fastighet.

Nätverksproblem?

Nätverksproblem?

Nätverksproblem?

Nätverksproblem?

Sweden WiFi är dedikerade till att snabbt och effektivt lösa anslutnings- och konfigurationsproblem som kan uppstå genom en grundlig teknisk analys.


Vilket innebär en noggrann kontroll av nätverksinställningar, signalstyrka och kablar för att identifiera problemkällorna.


Vi använder olika metoder och verktyg för att säkerställa att ditt nätverk fungerar smidigt och stabilt samt dokumenterar utförligt varje steg.

Sweden WiFi är dedikerade till att snabbt och effektivt lösa anslutnings- och konfigurationsproblem som kan uppstå genom en grundlig teknisk analys.


Vilket innebär en noggrann kontroll av nätverksinställningar, signalstyrka och kablar för att identifiera problemkällorna.


Vi använder olika metoder och verktyg för att säkerställa att ditt nätverk fungerar smidigt och stabilt samt dokumenterar utförligt varje steg.

Förbättra räckvidd & signal

Förbättra räckvidd & signal

Förbättra räckvidd & signal

Förbättra räckvidd & signal

Sweden WiFi optimerar ditt nätverk genom att placera din router på den mest passade platsen i din fastighet och säkerställer långvarig stabilitet.


Detta genom en analys av din lokal och justerar antennpositionen därefter samt ta hjälp av WiFi-repeaters vid behov, för att stärka signalen.


Med våra åtgärder och tips kan du förbättra täckningen och signalstyrkan i hela ditt hem.

Sweden WiFi optimerar ditt nätverk genom att placera din router på den mest passade platsen i din fastighet och säkerställer långvarig stabilitet.


Detta genom en analys av din lokal och justerar antennpositionen därefter samt ta hjälp av WiFi-repeaters vid behov, för att stärka signalen.


Med våra åtgärder och tips kan du förbättra täckningen och signalstyrkan i hela ditt hem.